ABT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HSX)

Kết quả kinh doanh: ABT - lãi quý IV giảm trên 40%

Doanh thu giảm, giá vốn tăng là những nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý IV/2012 ABT đạt 14,64 tỷ đồng, giảm 40,78% so với cùng kỳ.

CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT) công bố kết quả kinh doanh quý IV với 103,4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 14% so với cùng kỳ và lãi gộp đạt 13,7 tỷ đồng giảm 38,17%.

Thu nhập từ lãi tiền gửi giảm dẫn đến doanh thu hoạt động tài chính quý IV của ABT đạt 6,44 tỷ đồng, giảm 38,8% Ngoài ra, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Kết thúc quý IV công ty lãi ròng 14,64 tỷ đồng nâng lợi nhuận lũy kế năm 2012 lên 89,07 tỷ đồng, giảm 10,7% so với 2011 nhưng vẫn vượt mức lợi nhuận mà đại hội cổ đông đã giao phó.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 113,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 85,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược