ABT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: ABT – SSIAM đã bán 16.750 CP

Tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) tại ABT giảm xuống còn 19,98%.

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

Mã chứng khoán: ABT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 2.215.990 CP

Số lượng CP đã bán: 16.750 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.199.240 CP, tỷ lệ 19,98%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/12/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 113,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 85,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,4 (73.019,8%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.803,9 (20.054,5%) 8,94,7
HSX44.237,0 +44.218,2 (235.830,6%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.841,5 (149.602,4%) 2,38,5
HSX70.779,1 +70.756,0 (306.303,1%) 1,08,4
HSX548.536,4 +548.525,3 (4.941.669,6%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược