AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

Kết quả kinh doanh: AAA - năm 2012 lãi 66,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch

Lũy kế 2012, LNST cổ đông công ty mẹ AAA năm 2012 đạt 55,14 tỷ đồng, giảm 15,8% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 của AAA đạt 284,9 tỷ đồng, xấp xỉ con số cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhẹ, khiến lãi gộp của công ty trong kỳ chỉ đạt 52 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ 2011.

Kết quả quý 4/2012 AAA lãi ròng 18,6 tỷ đồng, trong đó 18 tỷ đồng dành cho cổ đông công ty mẹ, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế, LNST cổ đông công ty mẹ AAA đạt 55,14 tỷ đồng, giảm 15,8% so với năm 2011.

Tuy kết quả kinh doanh sụt giảm, so với kế hoạch LNTT 58 tỷ đồng đã được đề ra, AAA đã hoàn thành vượt mức 14,9%.

Trong năm, AAA phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ được tăng gấp đôi và điều quan trọng hơn, công ty thu về được 122,5 tỷ đồng. Quả vậy, số dư tiền và tương đương tiền cuối năm của AAA đạt 103,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với số dư đầu năm (32,9 tỷ đồng).
 

Kết quả kinh doanh: AAA - năm 2012 lãi 66,6 tỷ đồng, vượt kế hoạchAAA

Theo - CafefCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược