AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

Nghị quyết HĐQT: AAA tạm ứng cổ tức năm 2012 tỷ lệ 10%

CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) thông báo Biên Bản, Nghị Quyết về việc chi tạm ứng cổ tức 2012.

Chốt danh sách cổ đông chi trả tiền tạm ứng cổ tức năm 2012 như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 22/2/2013

- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012: bằng 10%/CP

- Thời gian chi trả: Ngày 15/3/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược