AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

Mở rộng kinh doanh: AAA góp vốn gần 109 tỷ đồng đầu tư vào công ty con ở Lào

Vốn điều lệ của công ty con 110 tỷ đồng trong đó AAA góp 108,9 tỷ đồng (99% vốn điều lệ). Vốn góp của AAA được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư cổ phần đã chào bán năm 2008, 2010.

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết HĐQT ngày 25/12/2012.

Theo đó công ty quyết định đầu tư góp vốn thành lập công ty con tại Lào. Tên công ty con dự kiến thành lập: Công ty cổ phần nhựa Lào (Lao Plastic Joint Stock Company), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa, bao bì nhựa các loại.

Vốn điều lệ của công ty con 110 tỷ đồng trong đó AAA góp 108,9 tỷ đồng (99% vốn điều lệ) Vốn góp của AAA được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư cổ phần đã chào bán năm 2008, 2010.

Ông Phạm Ánh Dương, chủ tịch HĐQT sẽ là người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại công ty con.

Dự án xây dựng công ty con được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 được thực hiện vào năm 2013, kết thúc vào quý 2/2013. Sản lượng dự kiến khoảng 10.000 tấn sản phẩm/năm.

Tính đến cuối quý 3/2012, AAA thặng dư vốn cổ phần 107 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 10,4 tỷ đồng.


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược