AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

Cổ đông lớn: AAA - Beira Limited bất ngờ gom 2,62 triệu CP giá cao

Như vậy, sau đợt phát hành, AAA chỉ có 2 cổ đông lớn và đều là cổ đông ngoại.

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo nội dung báo cáo, công ty đã phân phối được 5.347.887 cổ phần trên tổng số 9,9 triệu cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 12.000 đồng. Trong đó, cổ đông nước ngoài mua 1.052.870 cổ phần. Như vậy, tỷ lệ thành công trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đạt hơn 54%.

Một điểm đáng chú ý là lượng cổ phần không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác là 4.552.113 cổ phần được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác. Trong đó:

-1.927.564 cổ phần phân phối cho nhà đầu tư trong nước với giá 12.000 đồng/CP

-2.624.549 cổ phần phân phối cho 1 nhà đầu tư nước ngoài với giá 13.537 đồng/CP.

Sau khi chào bán, công ty thu ròng được 122,5 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng lên thành 198 tỷ đồng.

Sau phát hành công ty có 2 cổ đông lớn là Intereffekt Investment Funds N.V với tỷ lệ 5,4% (tương đương 1.069.600 CP) và Beira Limited với tỷ lệ 13,26% (tương đương 2.624.549 CP).


Theo - AAA/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược