AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

20/03/2013 03:18
13/03/2013 05:14
12/03/2013 08:27
17/02/2013 09:00
05/02/2013 03:49
29/01/2013 09:05
17/01/2013 10:31
26/12/2012 08:45
25/12/2012 04:43
25/12/2012 08:43
24/12/2012 04:31
24/12/2012 11:22
24/12/2012 11:18
18/12/2012 04:56
17/12/2012 04:03
07/12/2012 03:44
27/11/2012 11:09
23/11/2012 09:52
12/11/2012 09:06
09/11/2012 02:30
31/10/2012 04:14
29/10/2012 04:42

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX398.131,3 +398.117,6 (2.895.400,7%) 5,42,7
HSX9,8 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX176.947,3 +176.941,1 (2.849.292,3%) 1,86,3
HSX176.947,6 +176.912,3 (501.167,9%) 16,23,2
HSX9,7 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,56,4
HSX17.695,1 +17.662,5 (54.179,3%) 6,36,0
HSX654.705,0 +654.674,1 (2.122.120,3%) 9,23,4
HSX8.847,5 +8.834,9 (70.118,2%) 2,26,0
HSX11,8 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược