AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

20/03/2013 03:18
13/03/2013 05:14
12/03/2013 08:27
17/02/2013 09:00
05/02/2013 03:49
29/01/2013 09:05
17/01/2013 10:31
26/12/2012 08:45
25/12/2012 04:43
25/12/2012 08:43
24/12/2012 04:31
24/12/2012 11:22
24/12/2012 11:18
18/12/2012 04:56
17/12/2012 04:03
07/12/2012 03:44
27/11/2012 11:09
23/11/2012 09:52
12/11/2012 09:06
09/11/2012 02:30
31/10/2012 04:14
29/10/2012 04:42

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX274.268,3 +274.251,6 (1.642.225,3%) 5,42,7
HSX10,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX17.694,8 +17.686,8 (221.085,0%) 1,86,3
HSX513.147,3 +513.110,3 (1.388.661,2%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.833,1 (61.128,4%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,56,4
HSX822.804,8 +822.769,8 (2.350.771,0%) 6,36,0
HSX132.710,7 +132.683,9 (495.089,1%) 9,23,4
HSX26.542,2 +26.528,8 (197.976,3%) 2,26,0
HSX88.473,7 +88.461,2 (707.689,8%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược