AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

20/03/2013 03:18
13/03/2013 05:14
12/03/2013 08:27
17/02/2013 09:00
05/02/2013 03:49
29/01/2013 09:05
17/01/2013 10:31
26/12/2012 08:45
25/12/2012 04:43
25/12/2012 08:43
24/12/2012 04:31
24/12/2012 11:22
24/12/2012 11:18
18/12/2012 04:56
17/12/2012 04:03
07/12/2012 03:44
27/11/2012 11:09
23/11/2012 09:52
12/11/2012 09:06
09/11/2012 02:30
31/10/2012 04:14
29/10/2012 04:42

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX212.336,8 +212.318,7 (1.173.031,6%) 5,42,7
HSX8.847,5 +8.837,0 (84.564,8%) 1,67,2
HSX477.757,5 +477.748,7 (5.398.290,2%) 1,86,3
HSX8.847,8 +8.809,4 (22.941,0%) 16,23,2
HSX15,3 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX32,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX265.421,0 +265.400,9 (1.320.402,5%) 9,23,4
HSX13,5 0,0 (0,0%) 2,26,0
HSX11,7 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược