BID

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HSX)

 
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
 
Nhóm ngành: Ngân hàng
Vốn điều lệ: 23.011.705.420.000 VND
KL CP đang niêm yết: 2.301.170.542 CP
KL CP đang lưu hành: 2.301.170.542 CP
Tổ chức tư vấn niêm yết: N/A -Mã CK:
Giới thiệu
Lịch sử thành lập:
  • Thành lập ngày 26/4/1957 với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam.
  • Ngày 24/6/1981 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam.
  • Ngày 14/11/1990 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Ngành nghề kinh doanh:
  • Kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng.
Định hướng phát triển và đầu tư
 
Địa chỉ: Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi
Điện thoại: +84422205544
Người phát ngôn:
Email:
Website: www.bidv.com.vn
 
 
Loại báo cáo Thời gian Tải về
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,5 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,3 0,0 (0,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 -0,1 (-1,2%) 0,415,0
HNX7,7 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược