WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
01:02-19/12/2018
Giá tham chiếu 2,9
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 93,22(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,9
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,06
P/E cơ bản: -82,39
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,10
Hệ số beta: 1,59
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 50.300.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 251,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX424.673,3 +424.670,0 (12.947.257,0%) 0,416,8
HSX70.779,0 +70.771,2 (913.176,8%) -2,1-1,3
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,1-3,3
HSX44.236,9 +44.226,5 (423.219,7%) -0,4-11,6
HNX12,6 -0,2 (-1,6%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.479,2 (1.994.893,9%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX442.368,5 +442.317,5 (867.289,3%) 2,68,1
HNX12,7 +0,4 (3,3%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược