WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-15/10/2018
Giá tham chiếu 2,9
Giá mở cửa 2,8
Giá cao nhất 2,8
Giá thấp nhất 2,7
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 23.300
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 93,20(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,7
 -0,2 (-6,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,06
P/E cơ bản: -82,39
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,10
Hệ số beta: 1,59
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 50.300.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 251,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.386,0 (1.011.027,7%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.329,3 (2.869.315,1%) -2,1-1,3
HNX2,9 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX26.542,2 +26.530,1 (219.257,0%) -0,4-11,6
HNX14,6 -0,2 (-1,4%) 0,619,1
HSX238.878,8 +238.866,6 (1.957.923,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,0741,3
HSX769.721,0 +769.657,1 (1.204.471,2%) 2,68,1
HNX0,0 -13,1 (-100,0%) 0,168,5
HNX3,3 +0,3 (10,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược