WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-16/10/2018
Giá tham chiếu 2,7
Giá mở cửa 2,6
Giá cao nhất 2,7
Giá thấp nhất 2,5
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 30.100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 93,20(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,06
P/E cơ bản: -82,39
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,10
Hệ số beta: 1,59
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 50.300.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 251,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX26.542,1 +26.538,6 (749.677,1%) 0,416,8
HSX35.389,5 +35.381,8 (459.504,2%) -2,1-1,3
HNX3,0 +0,1 (3,4%) -1,1-3,3
HSX53.084,3 +53.072,2 (440.433,4%) -0,4-11,6
HNX14,2 -0,4 (-2,7%) 0,619,1
HSX26.542,2 +26.530,0 (216.571,0%) 1,17,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,0741,3
HSX26.542,7 +26.479,9 (42.165,5%) 2,68,1
HNX0,0 -13,1 (-100,0%) 0,168,5
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược