VTS

Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/11/2018
Giá tham chiếu 12,1
Giá mở cửa 10,9
Giá cao nhất 10,9
Giá thấp nhất 10,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 52,72(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
10,9
 -1,2 (-9,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/09/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 27.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,99
P/E cơ bản: 5,83
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,10
Hệ số beta: -0,19
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.000.205
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 23,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 103,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 20,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,7 (46.712,4%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,6 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,3 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX495.452,7 +495.397,9 (904.010,8%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,2 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -25,2 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược