VTO

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 7,9
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 805.109,8
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 79.626,3
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
79.626,3
 +79.618,4 (1.007.828,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 75.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,64
P/E cơ bản: 7,00
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,11
Hệ số beta: 0,77
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 78.866.666
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 354,90
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.288,66 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 74,85 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,14 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX13,7 0,0 (0,0%) 1,45,3
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 0,72,3
HSX8.847,5 +8.835,4 (73.323,2%) 1,65,1
HSX123.863,2 +123.846,3 (730.656,4%) 0,68,1
HSX28,4 0,0 (0,0%) 4,24,1
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM0,0 -14,1 (-100,0%) 0,74,6
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) 0,235,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược