VTO

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-25/05/2018
Giá tham chiếu 7,5
Giá mở cửa 106.168,4
Giá cao nhất 760.873,0
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 8.847,4
Khối lượng 200
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,4
 +8.840,0 (118.498,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 75.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,64
P/E cơ bản: 7,00
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,11
Hệ số beta: 0,77
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 78.866.666
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 354,90
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.288,66 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 74,85 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 56,14 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX44.236,9 +44.224,0 (341.497,9%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX8.847,5 +8.833,6 (63.550,9%) 1,65,1
HSX619.315,4 +619.297,2 (3.412.106,0%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.819,8 (31.668,9%) 4,24,1
UPCOM0,0 -11,3 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM13,6 0,0 (0,0%) 0,74,6
UPCOM11,4 0,0 (0,0%) 0,235,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược