VTC

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:21-22/10/2018
Giá tham chiếu 9,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 69,79(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
9,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 24/01/2003
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 21.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,43
P/E cơ bản: -1,89
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,40
Hệ số beta: 0,14
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 4.529.143
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 12,23
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 93,46 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 6,87 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -20,9 (-100,0%) 0,712,1
HSX17.694,8 +17.686,6 (214.642,7%) 3,28,4
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 1,24,2
UPCOM0,0 -3,6 (-100,0%) -3,1-7,8
HSX610.467,9 +610.460,0 (7.746.954,8%) 0,327,1
HNX23,8 -1,6 (-6,3%) 1,24,7
HNX2,0 0,0 (0,0%) -0,2-35,9
HNX14,3 +1,3 (10,0%) -1,1-4,4
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) -1,4-1,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược