VSH

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 17,1
Giá mở cửa 176.947,4
Giá cao nhất 805.109,9
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 410
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.830,5 (51.791,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/06/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 12.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,32
P/E cơ bản: 8,59
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,50
Hệ số beta: 0,77
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 202.241.246
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.285,33
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 468,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 245,52 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 184,14 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.375,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX433.520,8 +433.509,1 (3.705.205,6%) -1,5-4,5
HSX265.421,0 +265.400,0 (1.260.807,4%) 0,00,0
HNX0,0 -23,8 (-100,0%) 1,36,9
HSX26.542,6 +26.492,6 (52.985,2%) 3,28,1
UPCOM0,0 -21,5 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM31,2 0,0 (0,0%) 3,67,0
HNX0,0 -26,7 (-100,0%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.837,6 (89.268,3%) 1,65,2
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -22,5 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược