VSC

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 42,0
Giá mở cửa 486.605,2
Giá cao nhất 831.652,3
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 645.857,7
Khối lượng 340
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
645.857,7
 +645.815,8 (1.539.489,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 155.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,70
P/E cơ bản: 4,14
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 31,14
Hệ số beta: 0,71
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 23.871.902
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 859,39
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 480,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 185,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 138,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 238,95 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,4 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX11,5 0,0 (0,0%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược