VSC

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-25/05/2018
Giá tham chiếu 30,1
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 796.262,7
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 88.473,9
Khối lượng 520
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.473,9
 +88.443,8 (293.833,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 155.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,70
P/E cơ bản: 4,14
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 31,14
Hệ số beta: 0,71
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 23.871.902
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 859,39
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 480,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 185,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 138,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 238,95 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM11,8 +1,5 (14,6%) 0,00,0
HSX44.237,3 +44.188,3 (90.180,2%) 9,04,9
HNX11,5 0,0 (0,0%) 8,84,0
HSX176.947,5 +176.921,3 (675.272,0%) 0,543,7
HSX74,0 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX123.863,2 +123.843,8 (638.370,3%) 2,96,3
HSX17.695,1 +17.663,9 (56.614,9%) 3,96,5
HNX18,0 0,0 (0,0%) 2,35,4
HSX88.473,9 +88.443,8 (293.833,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược