VSC

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 34,2
Giá mở cửa 88.474,0
Giá cao nhất 796.262,8
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 212.337,0
Khối lượng 170
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
212.337,0
 +212.302,8 (620.768,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 155.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,70
P/E cơ bản: 4,14
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 31,14
Hệ số beta: 0,71
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 23.871.902
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 859,39
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 480,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 185,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 138,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 238,95 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM13,0 +1,0 (8,3%) 0,00,0
HSX176.947,7 +176.900,2 (372.421,5%) 9,04,9
HNX0,0 -11,6 (-100,0%) 8,84,0
HSX159.252,7 +159.227,8 (639.469,2%) 0,543,7
HSX71,0 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX97.321,2 +97.302,4 (517.565,7%) 2,96,3
HSX8.847,7 +8.817,7 (29.441,5%) 3,96,5
HNX0,0 -19,0 (-100,0%) 2,35,4
HSX212.337,0 +212.302,8 (620.768,4%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược