VSC

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-24/09/2018
Giá tham chiếu 43,2
Giá mở cửa 592.773,6
Giá cao nhất 840.499,6
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 141.558,2
Khối lượng 2.470
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
141.558,2
 +141.515,0 (327.581,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 155.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,70
P/E cơ bản: 4,14
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 31,14
Hệ số beta: 0,71
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 23.871.902
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 859,39
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 480,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 185,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 138,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 238,95 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 0,00,0
HSX8.847,8 +8.800,8 (18.725,2%) 9,04,9
HNX11,0 +0,1 (0,9%) 8,84,0
HSX743.178,5 +743.151,2 (2.722.165,6%) 0,543,7
HSX79.627,0 +79.562,0 (122.403,0%) 5,24,0
HSX88.473,8 +88.453,9 (444.492,0%) 2,96,3
HSX88.473,9 +88.447,7 (337.586,5%) 3,96,5
HNX18,3 +1,6 (9,6%) 2,35,4
HSX141.558,2 +141.515,0 (327.581,0%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược