VSC

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-11/12/2018
Giá tham chiếu 42,9
Giá mở cửa 327.352,8
Giá cao nhất 813.957,6
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 203.489,7
Khối lượng 2.310
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
203.489,7
 +203.446,8 (474.235,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 155.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,70
P/E cơ bản: 4,14
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 31,14
Hệ số beta: 0,71
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 23.871.902
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 859,39
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 480,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 185,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 138,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 238,95 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM12,0 -1,0 (-7,7%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.194,7 (103.987,6%) 9,04,9
HNX11,5 +0,5 (4,5%) 8,84,0
HSX26.542,4 +26.513,4 (91.425,4%) 0,543,7
HSX8.848,1 +8.779,5 (12.798,1%) 5,24,0
HSX707.789,0 +707.769,0 (3.538.845,0%) 2,96,3
HSX8.847,6 +8.825,1 (39.222,6%) 3,96,5
HNX0,0 -20,7 (-100,0%) 2,35,4
HSX203.489,7 +203.446,8 (474.235,0%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược