VPK

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 3,2
Giá mở cửa 442.368,0
Giá cao nhất 521.994,3
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 495.452,2
Khối lượng 30
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
495.452,2
 +495.449,0 (15.728.541,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 27.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,53
P/E cơ bản: 4,49
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,79
Hệ số beta: 0,92
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 198,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 230,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -11,7 (-100,0%) 1,74,2
HNX15,0 -1,2 (-7,4%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX11,0 -0,4 (-3,5%) 1,43,6
UPCOM0,0 -20,6 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -21,4 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -12,6 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -10,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX31,2 -1,2 (-3,7%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược