VPK

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 3,0
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 725.483,6
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 725.483,6
Khối lượng 20
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
725.483,6
 +725.480,6 (24.592.562,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 27.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,53
P/E cơ bản: 4,49
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,79
Hệ số beta: 0,92
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 198,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 230,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,1 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,54,3
HNX28,8 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược