VPH

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/08/2018
Giá tham chiếu 7,6
Giá mở cửa 115.015,8
Giá cao nhất 822.804,6
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 318.505,0
Khối lượng 750
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
318.505,0
 +318.497,5 (4.212.929,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/09/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,13
P/E cơ bản: 33,46
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,88
Hệ số beta: 0,93
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 27.714.816
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 116,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 377,27 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 86,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 64,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -28,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM24,0 -1,0 (-4,0%) 1,97,2
HSX15,0 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX389.283,9 +389.280,5 (11.382.469,3%) 0,311,7
HSX132.710,4 +132.707,4 (4.423.581,0%) 0,232,7
HNX0,0 -22,2 (-100,0%) 2,43,5
HNX0,0 -13,8 (-100,0%) 10,01,1
HSX176.947,9 +176.880,6 (262.824,1%) 3,44,9
HSX230.031,5 +230.015,1 (1.398.268,0%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược