VPH

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 7,4
Giá mở cửa 353.894,5
Giá cao nhất 716.636,2
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 168.099,9
Khối lượng 240
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
168.099,9
 +168.092,5 (2.274.594,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/09/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,13
P/E cơ bản: 33,46
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,88
Hệ số beta: 0,93
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 27.714.816
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 116,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 377,27 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 86,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 64,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,9 -0,3 (-1,7%) -4,5-0,7
UPCOM24,0 -0,6 (-2,4%) 1,97,2
HSX17.694,8 +17.682,7 (146.138,3%) 2,04,3
HSX477.757,5 +477.754,1 (14.176.679,5%) 0,311,7
HSX221.184,0 +221.181,2 (7.733.607,3%) 0,232,7
HNX42,0 +1,2 (2,9%) 2,43,5
HNX13,6 +1,1 (8,8%) 10,01,1
HSX70.779,6 +70.710,6 (102.479,1%) 3,44,9
HSX17.694,9 +17.678,2 (105.857,4%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược