VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-15/08/2018
Giá tham chiếu 1,5
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 796.262,4
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 221.184,0
Khối lượng 580
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
221.184,0
 +221.182,5 (14.844.464,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 08/09/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,58
P/E cơ bản: -4,17
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,49
Hệ số beta: 0,63
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 138.110.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 331,46
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX176.947,3 +176.933,8 (1.310.621,0%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX26.542,2 +26.529,9 (215.690,2%) 1,65,1
HSX690.094,3 +690.076,7 (3.920.890,1%) 0,68,1
HSX88.473,9 +88.444,9 (304.982,4%) 4,24,1
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM12,3 0,0 (0,0%) 0,74,6
UPCOM13,0 +0,5 (4,0%) 0,235,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược