VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-20/09/2018
Giá tham chiếu 1,9
Giá mở cửa 247.726,1
Giá cao nhất 760.873,0
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 424.673,3
Khối lượng 690
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
424.673,3
 +424.671,4 (22.469.386,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 08/09/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,58
P/E cơ bản: -4,17
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,49
Hệ số beta: 0,63
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 138.110.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 331,46
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX274.268,3 +274.255,0 (2.069.849,4%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX17.694,9 +17.682,1 (138.683,2%) 1,65,1
HSX318.505,1 +318.487,2 (1.779.258,3%) 0,68,1
HSX309.657,9 +309.631,0 (1.151.044,5%) 4,24,1
UPCOM19,0 +2,4 (14,5%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM12,6 +0,2 (1,6%) 0,74,6
UPCOM0,0 -12,4 (-100,0%) 0,235,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược