VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 1,6
Giá mở cửa 353.894,4
Giá cao nhất 645.857,3
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 8.847,4
Khối lượng 90
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,4
 +8.845,8 (567.039,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 08/09/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,58
P/E cơ bản: -4,17
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,49
Hệ số beta: 0,63
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 138.110.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 331,46
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX681.246,8 +681.234,5 (5.516.068,7%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,72,3
HSX132.710,5 +132.699,7 (1.228.701,0%) 1,65,1
HSX309.657,8 +309.641,5 (1.899.640,9%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,1 (33.287,2%) 4,24,1
UPCOM0,0 -12,9 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM12,5 +0,2 (1,6%) 0,74,6
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 0,235,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược