VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/05/2018
Giá tham chiếu 29,7
Giá mở cửa 32,6
Giá cao nhất 32,6
Giá thấp nhất 27,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 155,32(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
29,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 14/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,92
P/E cơ bản: 3,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,29
Hệ số beta: 0,29
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 5.416.600
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 99,67
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX35,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX4,6 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX12,0 -0,1 (-0,8%) 4,63,0
HSX8.847,5 +8.831,0 (53.521,4%) 4,03,2
HSX628.162,6 +628.156,5 (10.213.926,3%) 0,310,7
HNX3,9 +0,3 (8,3%) 0,74,1
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,0 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -54,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -14,2 (-100,0%) 0,322,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược