VNM

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-25/05/2018
Giá tham chiếu 168,0
Giá mở cửa 566.232,8
Giá cao nhất 831.653,6
Giá thấp nhất 1,7
Giá đóng cửa 8.849,1
Khối lượng 1.970
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.849,1
 +8.681,1 (5.167,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/01/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 53.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,25
P/E cơ bản: 15,99
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 16,81
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 833.525.676
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 83.352,57
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 20.560,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 4.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.586,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.838,3 (96.067,9%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.768,4 (10.987,9%) 1,99,7
HNX28,8 +2,6 (9,9%) 5,14,5
HNX21,5 -1,3 (-5,7%) 6,83,1
HNX0,0 -99,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX2,5 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM10,0 0,0 (0,0%) -1,4-11,3
HSX8.847,7 +8.813,8 (25.999,4%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX21,9 +0,4 (1,9%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược