VNM

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 117,0
Giá mở cửa 185.795,8
Giá cao nhất 840.500,4
Giá thấp nhất 1,2
Giá đóng cửa 203.490,5
Khối lượng 4.210
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
203.490,5
 +203.373,5 (173.823,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/01/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 53.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,25
P/E cơ bản: 15,99
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 16,81
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 833.525.676
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 83.352,57
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 20.560,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 4.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.586,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX548.536,5 +548.521,2 (3.585.105,6%) 3,95,2
HSX8.848,1 +8.775,6 (12.104,3%) 1,99,7
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX27,6 +0,1 (0,4%) 6,83,1
HNX0,0 -110,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 0,149,0
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX433.520,9 +433.495,4 (1.699.982,0%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX14,8 0,0 (0,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược