VNL

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương Mại (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/10/2018
Giá tham chiếu 18,0
Giá mở cửa 8.847,5
Giá cao nhất 8.847,5
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.829,5 (49.053,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 31.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,03
P/E cơ bản: 4,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,59
Hệ số beta: 0,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 110,70
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 430,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX32,3 +1,4 (4,5%) 1,84,3
HNX2,4 -0,1 (-4,0%) -0,7-4,5
HNX11,8 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX238.878,9 +238.863,5 (1.556.114,1%) 4,03,2
HSX212.336,7 +212.331,1 (3.778.133,1%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX30,6 -3,4 (-10,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược