VNL

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương Mại (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/12/2018
Giá tham chiếu 15,1
Giá mở cửa 8.847,5
Giá cao nhất 17.694,9
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.832,4 (58.492,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 31.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,03
P/E cơ bản: 4,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,59
Hệ số beta: 0,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 110,70
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 430,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -33,9 (-100,0%) 1,84,3
HNX0,0 -1,8 (-100,0%) -0,7-4,5
HNX11,8 -0,1 (-0,8%) 4,63,0
HSX15,6 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX70.778,9 +70.773,7 (1.363.655,9%) 0,310,7
HNX0,0 -9,5 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -39,9 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -11,7 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -5,8 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược