VNE

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 4,7
Giá mở cửa 88.473,6
Giá cao nhất 796.262,4
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 35.389,5
Khối lượng 1.140
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.389,5
 +35.384,8 (760.964,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/08/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 65.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,34
P/E cơ bản: 4,87
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,09
Hệ số beta: 1,33
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 62.122.141
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 403,79
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 620,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 83,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 64,23 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,0 -0,1 (-9,1%) 1,37,1
HSX8.847,4 +8.842,0 (162.835,7%) 1,84,8
UPCOM2,9 +0,1 (3,6%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX35.389,7 +35.361,4 (124.952,0%) 4,13,4
HSX716.636,4 +716.616,8 (3.656.208,0%) 3,04,2
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.833,6 (63.323,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -6,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược