VND

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-15/08/2018
Giá tham chiếu 21,0
Giá mở cửa 530.841,8
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 159.252,7
Khối lượng 14.790
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
159.252,7
 +159.231,7 (760.056,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/03/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,02
P/E cơ bản: -449,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,09
Hệ số beta: 1,42
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 99.974.336
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 979,75
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 475,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 345,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 266,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX548.536,4 +548.532,4 (13.993.174,2%) 0,416,8
HSX548.536,4 +548.531,5 (11.194.519,8%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX97.321,1 +97.308,8 (794.357,8%) -0,4-11,6
HNX16,2 -0,4 (-2,4%) 0,619,1
HSX8.847,5 +8.836,1 (77.509,4%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX681.247,3 +681.188,1 (1.150.655,6%) 2,68,1
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,168,5
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược