VND

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 18,0
Giá mở cửa 690.094,3
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 44.237,0
Khối lượng 7.920
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
44.237,0
 +44.219,0 (245.661,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/03/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,02
P/E cơ bản: -449,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,09
Hệ số beta: 1,42
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 99.974.336
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 979,75
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 475,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 345,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 266,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX760.873,0 +760.869,6 (22.712.526,6%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,7 (2.637.623,2%) -2,1-1,3
HNX3,0 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX442.368,1 +442.357,3 (4.095.900,9%) -0,4-11,6
HNX12,5 -0,6 (-4,6%) 0,619,1
HSX291.963,0 +291.952,7 (2.848.319,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX17.695,3 +17.642,1 (33.161,7%) 2,68,1
HNX0,0 -12,3 (-100,0%) 0,168,5
HNX3,1 -0,3 (-8,8%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược