VNC

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-24/09/2018
Giá tham chiếu 39,2
Giá mở cửa 42,9
Giá cao nhất 42,9
Giá thấp nhất 39,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 400
GD ròng NĐTNN 100
Room NN còn lại Room NN còn lại 84,89(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
39,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 36.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,90
P/E cơ bản: 5,62
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,72
Hệ số beta: 0,59
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.875.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 127,75
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 190,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX291.963,5 +291.904,0 (490.594,9%) 7,42,9
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) -2,3-1,3
HNX9,0 +0,4 (4,7%) 1,66,9
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,94,0
UPCOM0,0 -15,6 (-100,0%) 1,84,4
HNX119,0 0,0 (0,0%) 3,72,8
HNX0,0 -17,4 (-100,0%) 2,33,8
UPCOM0,0 -5,0 (-100,0%) 3,72,5
HNX39,6 +0,4 (1,0%) 2,95,6
UPCOM0,0 -10,6 (-100,0%) 8,51,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược