VIX

Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-21/09/2018
Giá tham chiếu 8,0
Giá mở cửa 8,0
Giá cao nhất 8,2
Giá thấp nhất 7,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 194.870
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 255,57(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8,1
 +0,1 (1,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,93
P/E cơ bản: -4,04
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 8,69
Hệ số beta: 0,67
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 30.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 234,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 97.800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 300,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX566.231,1 +566.227,5 (15.772.353,2%) 0,416,8
HSX274.268,2 +274.261,7 (4.212.929,5%) -2,1-1,3
HNX3,1 -0,1 (-3,1%) -1,1-3,3
HSX115.015,8 +115.004,0 (974.610,2%) -0,4-11,6
HNX14,8 -0,2 (-1,3%) 0,619,1
HSX566.231,2 +566.220,5 (5.291.779,9%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX504.300,2 +504.232,8 (748.119,9%) 2,68,1
HNX0,0 -12,6 (-100,0%) 0,168,5
HNX2,9 -0,1 (-3,3%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược