VIP

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/08/2018
Giá tham chiếu 7,2
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 610.467,9
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 442.368,1
Khối lượng 20
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
442.368,1
 +442.360,9 (6.143.901,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,86
P/E cơ bản: 7,47
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,53
Hệ số beta: 0,67
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 59.323.395
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 379,67
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.635,32 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,51 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 598,08 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX619.315,3 +619.301,9 (4.621.656,2%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX8.847,5 +8.835,4 (73.019,7%) 1,65,1
HSX504.299,7 +504.282,2 (2.881.612,6%) 0,68,1
HSX26.542,4 +26.513,8 (92.705,5%) 4,24,1
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM12,3 0,0 (0,0%) 0,74,6
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 0,235,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược