VIP

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 6,8
Giá mở cửa 26.542,2
Giá cao nhất 442.368,1
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 79.626,3
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
79.626,3
 +79.619,5 (1.170.875,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,86
P/E cơ bản: 7,47
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,53
Hệ số beta: 0,67
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 59.323.395
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 379,67
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.635,32 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,51 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 598,08 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX221.184,1 +221.170,7 (1.644.391,7%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX8.847,5 +8.835,1 (71.539,5%) 1,65,1
HSX548.536,5 +548.519,9 (3.314.319,9%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,6 (33.929,3%) 4,24,1
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM5,7 0,0 (0,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM14,9 -0,2 (-1,3%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược