VIP

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 7,2
Giá mở cửa 442.368,1
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 265.420,9
Khối lượng 220
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
265.420,9
 +265.413,7 (3.706.895,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,86
P/E cơ bản: 7,47
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,53
Hệ số beta: 0,67
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 59.323.395
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 379,67
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.635,32 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,51 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 598,08 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX8.847,5 +8.834,0 (65.437,0%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX8.847,5 +8.834,3 (66.926,4%) 1,65,1
HSX70.779,1 +70.761,6 (404.351,8%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,2 (33.413,8%) 4,24,1
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM0,0 -14,1 (-100,0%) 0,74,6
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 0,235,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược