VIE

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-16/10/2018
Giá tham chiếu 13,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,99(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
13,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 06/05/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 9.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,05
P/E cơ bản: -4,38
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,89
Hệ số beta: 0,12
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.561.244
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 7,18
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 6,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 30,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -20,9 (-100,0%) 0,712,1
HSX88.473,7 +88.465,4 (1.072.308,2%) 3,28,4
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 1,24,2
UPCOM0,0 -3,6 (-100,0%) -3,1-7,8
HSX583.925,8 +583.918,1 (7.583.352,5%) 0,327,1
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) 1,24,7
HNX2,0 0,0 (0,0%) -0,2-35,9
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) -1,1-4,4
HNX0,0 -8,9 (-100,0%) -1,4-1,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược