VGS

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:27-22/02/2019
Giá tham chiếu 11,9
Giá mở cửa 11,0
Giá cao nhất 11,9
Giá thấp nhất 10,8
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 25.400
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 89,50(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
11,9
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/12/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,07
P/E cơ bản: -68,52
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,09
Hệ số beta: 1,45
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 36.003.310
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 169,22
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 -0,2 (-12,5%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,2 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,3 0,0 (0,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 -0,1 (-3,1%) 0,429,3
HNX0,0 -9,7 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược