VGP

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/05/2018
Giá tham chiếu 21,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,49(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
21,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 58.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,28
P/E cơ bản: 5,39
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,87
Hệ số beta: 0,38
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.911.522
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 97,31
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 189,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 21,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 15,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -11,2 (-100,0%) 0,00,0
HSX309.658,1 +309.605,9 (593.114,8%) 9,04,9
HNX13,5 +0,5 (3,8%) 8,84,0
HSX468.910,4 +468.882,5 (1.680.582,3%) 0,543,7
HSX67,0 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX822.804,7 +822.785,2 (4.219.411,2%) 2,96,3
HSX141.558,1 +141.523,2 (405.510,6%) 3,96,5
HNX0,0 -21,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX380.436,8 +380.403,1 (1.128.792,6%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược