VGP

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/07/2018
Giá tham chiếu 19,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,49(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
19,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 58.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,28
P/E cơ bản: 5,39
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,87
Hệ số beta: 0,38
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.911.522
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 97,31
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 189,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 21,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 15,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 0,00,0
HSX8.847,9 +8.800,5 (18.566,4%) 9,04,9
HNX11,8 +0,2 (1,7%) 8,84,0
HSX318.505,2 +318.480,7 (1.299.921,3%) 0,543,7
HSX8.848,1 +8.777,1 (12.362,2%) 5,24,0
HSX79.626,4 +79.607,6 (423.444,8%) 2,96,3
HSX53.084,5 +53.054,5 (177.143,6%) 3,96,5
HNX0,0 -19,0 (-100,0%) 2,35,4
HSX442.368,3 +442.334,5 (1.308.682,1%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược