VGP

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:21-24/01/2019
Giá tham chiếu 19,8
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,49(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
19,8
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 58.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,28
P/E cơ bản: 5,39
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,87
Hệ số beta: 0,38
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.911.522
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 97,31
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 189,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 21,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 15,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -12,8 (-100,0%) 0,00,0
HSX35.389,9 +35.349,4 (87.282,4%) 9,04,9
HNX11,6 -0,4 (-3,3%) 8,84,0
HSX592.773,4 +592.746,9 (2.241.009,2%) 0,543,7
HSX68,8 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.829,5 (49.053,0%) 2,96,3
HSX25,0 0,0 (0,0%) 3,96,5
HNX0,0 -19,8 (-100,0%) 2,35,4
HSX159.252,9 +159.209,5 (366.842,2%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược