VGP

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-21/09/2018
Giá tham chiếu 16,6
Giá mở cửa 16,7
Giá cao nhất 16,7
Giá thấp nhất 16,7
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 3.000
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,49(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
16,7
 +0,1 (0,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 58.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,28
P/E cơ bản: 5,39
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,87
Hệ số beta: 0,38
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.911.522
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 97,31
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 189,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 21,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 15,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -14,5 (-100,0%) 0,00,0
HSX88.474,1 +88.426,6 (186.161,2%) 9,04,9
HNX10,9 -0,1 (-0,9%) 8,84,0
HSX460.063,0 +460.035,8 (1.688.204,6%) 0,543,7
HSX619.315,9 +619.247,3 (902.692,8%) 5,24,0
HSX35.389,6 +35.369,6 (176.406,9%) 2,96,3
HSX26.542,4 +26.516,4 (101.986,0%) 3,96,5
HNX16,7 +0,1 (0,6%) 2,35,4
HSX637.010,4 +636.966,5 (1.450.948,7%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược