VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/10/2018
Giá tham chiếu 35,8
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 840.499,6
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 460.063,1
Khối lượng 80
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
460.063,1
 +460.027,3 (1.284.992,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 75.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,81
P/E cơ bản: 5,80
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 40,85
Hệ số beta: -0,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.272.543
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 512,02
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX33,9 -3,7 (-9,8%) 3,73,5
HSX592.773,3 +592.755,3 (3.293.085,0%) 8,84,9
HSX548.536,4 +548.533,4 (18.594.352,5%) 2,49,9
UPCOM1,8 +0,1 (5,9%) -0,2-31,6
HNX47,0 -0,5 (-1,1%) 2,24,4
HNX11,4 +0,1 (0,9%) 5,85,0
HNX17,8 -0,1 (-0,6%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.845,7 (520.333,5%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược