VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 40,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 40,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
40,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 75.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,81
P/E cơ bản: 5,80
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 40,85
Hệ số beta: -0,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.272.543
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 512,02
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,3 0,0 (0,0%) 1,84,4
HNX36,8 -0,1 (-0,3%) 3,73,5
HSX274.268,4 +274.247,4 (1.309.056,9%) 8,84,9
HSX185.794,6 +185.792,5 (8.975.483,6%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -51,5 (-100,0%) 2,24,4
HNX10,6 -0,2 (-1,9%) 5,85,0
HNX16,5 0,0 (0,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX451.215,4 +451.214,0 (32.461.437,4%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược