VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/08/2018
Giá tham chiếu 36,5
Giá mở cửa 176.947,6
Giá cao nhất 176.947,6
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 8.847,7
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,7
 +8.811,2 (24.140,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 75.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,81
P/E cơ bản: 5,80
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 40,85
Hệ số beta: -0,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.272.543
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 512,02
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -39,1 (-100,0%) 3,73,5
HSX813.957,3 +813.939,5 (4.559.884,9%) 8,84,9
HSX70.778,9 +70.775,5 (2.051.462,6%) 2,49,9
UPCOM1,5 0,0 (0,0%) -0,2-31,6
HNX45,2 -0,8 (-1,7%) 2,24,4
HNX11,4 0,0 (0,0%) 5,85,0
HNX16,1 -0,1 (-0,6%) 2,75,7
UPCOM20,4 -3,6 (-15,0%) 2,55,5
HSX619.315,2 +619.313,5 (36.006.598,3%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược