VE9

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:27-22/02/2019
Giá tham chiếu 2,9
Giá mở cửa 2,9
Giá cao nhất 2,9
Giá thấp nhất 2,7
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 53.794
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 155,98(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,9
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,46
P/E cơ bản: 12,08
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,73
Hệ số beta: 1,22
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.200.088
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 40,32
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 74,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 84,52 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 63,39 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -7,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,9 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược