VDL

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 29,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 35
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 224,99(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
29,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/11/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 83.600  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,98
P/E cơ bản: 5,96
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,46
Hệ số beta: 0,17
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.257.461
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 111,39
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 333,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -29,0 (-100,0%) 3,06,0
HNX0,0 -30,0 (-100,0%) 1,619,5

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược