VCB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/09/2018
Giá tham chiếu 62,9
Giá mở cửa 822.805,1
Giá cao nhất 840.499,9
Giá thấp nhất 0,7
Giá đóng cửa 805.110,4
Khối lượng 8.760
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
805.110,4
 +805.047,5 (1.279.884,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 60.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,83
P/E cơ bản: 17,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,80
Hệ số beta: 1,34
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.317.417.076
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 75.316,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.650,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4.237,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 24.622,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,4 +0,2 (0,6%) 2,67,0
HSX26.542,4 +26.508,2 (77.509,5%) 2,20,0
HSX752.025,9 +751.999,3 (2.827.065,0%) 2,59,0
HSX106.168,5 +106.154,6 (763.701,9%) 2,36,9
HSX398.131,6 +398.093,2 (1.036.701,0%) 2,10,0
HSX26.542,3 +26.520,2 (120.001,0%) 3,24,3
HNX8,6 -0,2 (-2,3%) 0,415,0
HNX8,5 +0,2 (2,4%) -2,0-3,3
HSX150.405,2 +150.393,4 (1.269.142,5%) 2,49,5
HSX327.352,6 +327.326,5 (1.256.531,8%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược