VCB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 56,8
Giá mở cửa 566.231,6
Giá cao nhất 840.499,8
Giá thấp nhất 0,6
Giá đóng cửa 840.499,8
Khối lượng 17.620
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
840.499,8
 +840.443,0 (1.479.653,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 60.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,83
P/E cơ bản: 17,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,80
Hệ số beta: 1,34
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.317.417.076
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 75.316,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.650,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4.237,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 24.622,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX36,6 +1,2 (3,4%) 2,67,0
HSX451.215,6 +451.189,8 (1.748.797,8%) 2,20,0
HSX97.321,2 +97.296,8 (398.757,4%) 2,59,0
HSX389.284,0 +389.269,9 (2.770.604,5%) 2,36,9
HSX698.941,8 +698.906,7 (1.991.187,2%) 2,10,0
HSX79.626,5 +79.603,9 (352.229,6%) 3,24,3
HNX6,9 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX8,3 +0,1 (1,2%) -2,0-3,3
HSX743.178,4 +743.167,4 (6.756.066,8%) 2,49,5
HSX256.573,7 +256.545,8 (919.519,1%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược