VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/07/2018
Giá tham chiếu 19,1
Giá mở cửa 19,0
Giá cao nhất 19,2
Giá thấp nhất 18,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 562.408
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 350,44(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
19,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 13/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 148.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,13
P/E cơ bản: 4,05
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 27,16
Hệ số beta: 0,58
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.933.800
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 100,76
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -26,1 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM24,7 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.833,6 (63.551,2%) 2,04,3
HSX88.473,6 +88.470,1 (2.499.155,1%) 0,311,7
HSX17.694,8 +17.691,5 (544.353,8%) 0,232,7
HNX22,0 -0,6 (-2,7%) 2,43,5
HNX11,7 +1,0 (9,3%) 10,01,1
HSX309.658,3 +309.593,0 (474.108,7%) 3,44,9
HSX35.389,6 +35.373,3 (217.014,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược