VAT

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-20/09/2018
Giá tham chiếu 2,1
Giá mở cửa 2,1
Giá cao nhất 2,2
Giá thấp nhất 2,1
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 66.300
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 353,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/12/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.300  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,20
P/E cơ bản: -35,85
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,49
Hệ số beta: -0,11
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.132.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 7,92
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 43,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 28,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -20,9 (-100,0%) 0,712,1
HSX813.957,2 +813.948,2 (9.053.929,0%) 3,28,4
HNX16,3 0,0 (0,0%) 1,24,2
UPCOM3,9 -0,1 (-2,5%) -3,1-7,8
HSX805.109,8 +805.101,9 (10.114.345,2%) 0,327,1
HNX26,5 +0,7 (2,7%) 1,24,7
HNX2,2 +0,1 (4,8%) -0,2-35,9
HNX0,0 -11,8 (-100,0%) -1,1-4,4
HNX8,6 -0,1 (-1,1%) -1,4-1,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược