VAT

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 2,0
Giá mở cửa 2,0
Giá cao nhất 2,1
Giá thấp nhất 2,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 11.700
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 354,77(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/12/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.300  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,20
P/E cơ bản: -35,85
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,49
Hệ số beta: -0,11
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.132.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 7,92
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 43,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 28,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -20,3 (-100,0%) 0,712,1
HSX8.847,4 +8.839,9 (116.774,9%) 3,28,4
HNX15,0 0,0 (0,0%) 1,24,2
UPCOM0,0 -4,0 (-100,0%) -3,1-7,8
HSX238.878,8 +238.871,7 (3.354.939,2%) 0,327,1
HNX25,3 -0,3 (-1,2%) 1,24,7
HNX2,1 +0,1 (5,0%) -0,2-35,9
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) -1,1-4,4
HNX7,8 -0,2 (-2,5%) -1,4-1,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược