UNI

Công ty Cổ phần Viễn Liên (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/10/2018
Giá tham chiếu 6,9
Giá mở cửa 6,7
Giá cao nhất 6,7
Giá thấp nhất 6,4
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 10.000
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 104,04(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
6,7
 -0,2 (-2,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/05/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 28.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,16
P/E cơ bản: -48,45
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,82
Hệ số beta: 1,65
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 14.182.868
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 71,63
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 10,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 7,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,9 +17.674,5 (86.639,9%) -1,4-3,9
HNX0,0 -6,9 (-100,0%) 0,314,9
HNX6,7 -0,2 (-2,9%) -0,2-48,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược