UDC

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/10/2018
Giá tham chiếu 4,8
Giá mở cửa 35.389,5
Giá cao nhất 610.467,9
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 353.894,4
Khối lượng 160
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
353.894,4
 +353.889,7 (7.450.309,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 24.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,20
P/E cơ bản: 19,40
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,70
Hệ số beta: 1,18
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 34.706.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 135,35
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 817,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 71,99 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 53,55 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX353.894,5 +353.888,9 (6.422.666,8%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX256.573,7 +256.545,3 (903.328,6%) 4,13,4
HSX672.399,6 +672.378,7 (3.224.838,0%) 3,04,2
HNX5,9 +0,1 (1,7%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.831,2 (54.179,3%) 0,78,2
UPCOM8,1 +1,0 (14,1%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược