TYA

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 10,4
Giá mở cửa 8.847,5
Giá cao nhất 79.626,3
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 17.694,8
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17.694,8
 +17.684,4 (170.042,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/02/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 34.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,81
P/E cơ bản: 4,54
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,57
Hệ số beta: 0,61
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 27.892.014
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 103,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.271,16 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,44 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 22,08 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,1 -0,3 (-5,6%) -1,0-3,2
HSX44.237,2 +44.195,2 (105.226,8%) 2,36,7
UPCOM6,2 0,0 (0,0%) 0,055,3
HSX17.694,8 +17.685,1 (181.571,7%) 3,43,2
HNX0,0 -9,2 (-100,0%) -9,0-0,6
HSX17.694,8 +17.684,4 (170.042,5%) 0,84,5
UPCOM0,0 -19,2 (-100,0%) 1,27,7
HSX44.237,0 +44.221,6 (287.153,0%) 1,17,5

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược