TYA

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 10,7
Giá mở cửa 291.963,0
Giá cao nhất 805.109,9
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 200
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.836,8 (82.586,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/02/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 34.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,81
P/E cơ bản: 4,54
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,57
Hệ số beta: 0,61
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 27.892.014
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 103,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.271,16 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,44 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 22,08 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -6,6 (-100,0%) -1,0-3,2
HSX230.031,8 +229.991,0 (564.395,1%) 2,36,7
HNX34,9 0,0 (0,0%) 3,210,4
UPCOM0,0 -6,7 (-100,0%) 0,055,3
HSX8.847,4 +8.841,0 (137.496,0%) 3,43,2
HNX0,0 -9,5 (-100,0%) -9,0-0,6
HSX8.847,5 +8.836,8 (82.586,6%) 0,84,5
UPCOM0,0 -14,4 (-100,0%) 1,27,7
HSX15,0 0,0 (0,0%) 1,17,5

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược