TV4

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-15/02/2019
Giá tham chiếu 17,8
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 170,69(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17,8
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/07/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.800  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,34
P/E cơ bản: 3,80
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,72
Hệ số beta: 0,34
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.076.307
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 80,78
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 181,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 27,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX283.116,0 +283.068,5 (595.933,7%) 7,42,9
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) -2,3-1,3
HNX7,4 0,0 (0,0%) 1,66,9
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,94,0
UPCOM17,4 +2,1 (13,7%) 1,84,4
HNX122,7 -0,5 (-0,4%) 3,72,8
HNX0,0 -17,8 (-100,0%) 2,33,8
UPCOM0,0 -5,0 (-100,0%) 3,72,5
HNX42,0 +0,2 (0,5%) 2,95,6
UPCOM0,0 -7,2 (-100,0%) 8,51,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược