TTZ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
11:28-19/12/2018
Giá tham chiếu 8,5
Giá mở cửa 8,0
Giá cao nhất 8,4
Giá thấp nhất 8,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 56.010
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 85,95(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8,4
 -0,1 (-1,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/01/2013
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 9.400  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,00
P/E cơ bản: 0,00
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 0,00
Hệ số beta: 0,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.500.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 0,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX79.626,4 +79.605,9 (388.321,7%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 0,0 (0,0%) 0,821,8
HNX6,8 -0,1 (-1,4%) 0,76,0
UPCOM0,0 -1,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.792,6 (15.899,9%) 9,95,0
UPCOM2,2 +0,2 (10,0%) 0,97,4
HNX4,9 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược