TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 1,4
Giá mở cửa 548.536,3
Giá cao nhất 796.262,4
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 451.215,4
Khối lượng 470
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
451.215,4
 +451.214,0 (32.461.437,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -6,94
P/E cơ bản: -0,92
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,64
Hệ số beta: 0,56
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.012.915
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 51,28
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,3 0,0 (0,0%) 1,84,4
HNX36,8 -0,1 (-0,3%) 3,73,5
HSX274.268,4 +274.247,4 (1.309.056,9%) 8,84,9
HSX185.794,6 +185.792,5 (8.975.483,6%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -51,5 (-100,0%) 2,24,4
HNX10,6 -0,2 (-1,9%) 5,85,0
HNX16,5 0,0 (0,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX451.215,4 +451.214,0 (32.461.437,4%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược