TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/10/2018
Giá tham chiếu 1,7
Giá mở cửa 97.321,0
Giá cao nhất 698.941,5
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 8.847,4
Khối lượng 440
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,4
 +8.845,7 (520.333,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -6,94
P/E cơ bản: -0,92
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,64
Hệ số beta: 0,56
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.012.915
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 51,28
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX33,9 -3,7 (-9,8%) 3,73,5
HSX592.773,3 +592.755,3 (3.293.085,0%) 8,84,9
HSX548.536,4 +548.533,4 (18.594.352,5%) 2,49,9
UPCOM1,8 +0,1 (5,9%) -0,2-31,6
HNX47,0 -0,5 (-1,1%) 2,24,4
HNX11,4 +0,1 (0,9%) 5,85,0
HNX17,8 -0,1 (-0,6%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.845,7 (520.333,5%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược