TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/06/2018
Giá tham chiếu 1,8
Giá mở cửa 17.694,7
Giá cao nhất 840.499,2
Giá thấp nhất 17.694,7
Giá đóng cửa 79.626,3
Khối lượng 280
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
79.626,3
 +79.624,5 (4.473.284,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -6,94
P/E cơ bản: -0,92
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,64
Hệ số beta: 0,56
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.012.915
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 51,28
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,7 +0,8 (9,0%) 1,84,4
HNX35,1 -3,6 (-9,3%) 3,73,5
HSX831.652,0 +831.635,3 (4.979.852,2%) 8,84,9
HSX822.804,5 +822.800,9 (22.855.580,8%) 2,49,9
UPCOM0,0 -2,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX45,0 +0,5 (1,1%) 2,24,4
HNX11,4 +0,2 (1,8%) 5,85,0
HNX15,4 -0,6 (-3,8%) 2,75,7
UPCOM0,0 -25,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX79.626,3 +79.624,5 (4.473.284,8%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược