TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/10/2018
Giá tham chiếu 1,7
Giá mở cửa 17.694,7
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 575.078,4
Khối lượng 600
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
575.078,4
 +575.076,7 (33.828.041,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -6,94
P/E cơ bản: -0,92
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,64
Hệ số beta: 0,56
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.012.915
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 51,28
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -37,9 (-100,0%) 3,73,5
HSX168.100,0 +168.082,0 (933.789,0%) 8,84,9
HSX406.978,6 +406.975,7 (13.985.418,6%) 2,49,9
UPCOM1,8 0,0 (0,0%) -0,2-31,6
HNX50,0 +3,0 (6,4%) 2,24,4
HNX11,4 0,0 (0,0%) 5,85,0
HNX18,0 +0,2 (1,1%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX575.078,4 +575.076,7 (33.828.041,8%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược