TSB

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-24/05/2018
Giá tham chiếu 8,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,99(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/01/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -9,02
P/E cơ bản: -0,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,01
Hệ số beta: 0,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.745.480
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 33,73
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 15,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 11,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,8 0,0 (0,0%) -1,0-3,2
HSX592.773,5 +592.733,4 (1.478.138,2%) 2,36,7
HNX0,0 -34,9 (-100,0%) 3,210,4
UPCOM5,6 -0,8 (-12,5%) 0,055,3
HSX8.847,4 +8.839,5 (110.770,1%) 3,43,2
HNX0,0 -8,0 (-100,0%) -9,0-0,6
HSX8.847,5 +8.832,9 (60.499,4%) 0,84,5
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 1,27,7
HSX44.237,0 +44.219,3 (249.826,4%) 1,17,5

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược