TSB

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:27-05/02/2016
Giá tham chiếu 11,4
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,99(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
11,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/01/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -9,02
P/E cơ bản: -0,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,01
Hệ số beta: 0,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 10
KLCP đang lưu hành: 6.745.480
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 33,73
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
NgàyGiáThay đổiKL khớp lệnhTổng GTGD
09/045,3 +0,4 (8,2%) 100530.000
08/044,9 0 (0%) 00
02/044,9 0 (0%) 00
01/044,9 0 (0%) 00
29/034,9 0 (0%) 00
28/034,9 0 (0%) 00
27/034,9 0 (0%) 00
26/034,9 0 (0%) 00
25/034,9 0 (0%) 00
21/034,9 0 (0%) 00
Xem tất cả
NgàyDư muaDư bánKLTB 1 lệnh muaKLTB 1 lệnh bán
09/04 2.500 0 866 100
08/04 2.000 100 2.000 100
02/04 500 100 500 100
01/04 500 100 500 100
29/03 200 100 200 100
28/03 300 100 300 100
27/03 500 100 500 100
26/03 2.000 100 1.000 100
25/03 1.000 100 1.000 100
21/03 4.000 200 2.000 100
Xem tất cả
NgàyKLGD ròngGTGD ròng% GD mua toàn TT% GD bán toàn TT
09/04 0 0 0,00% 0,00%
08/04 0 0 NaN% NaN%
02/04 0 0 NaN% NaN%
01/04 0 0 NaN% NaN%
29/03 0 0 NaN% NaN%
28/03 0 0 NaN% NaN%
27/03 0 0 NaN% NaN%
26/03 0 0 NaN% NaN%
25/03 0 0 NaN% NaN%
21/03 0 0 NaN% NaN%
Xem tất cả

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 15,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 11,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,6 -0,1 (-2,1%) -1,0-3,2
HSX31,9 +0,1 (0,3%) 2,36,7
HNX26,5 +1,5 (6,0%) 3,210,4
UPCOM0,0 -3,5 (-100,0%) 0,055,3
HSX11,0 0,0 (0,0%) 3,43,2
HNX0,0 -11,4 (-100,0%) -9,0-0,6
HSX10,9 -0,1 (-0,9%) 0,84,5
HNX0,0 -14,4 (-100,0%) 1,27,7
HSX13,3 +0,1 (0,8%) 1,17,5

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược