TSB

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:24-13/07/2018
Giá tham chiếu 9,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,99(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
9,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/01/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -9,02
P/E cơ bản: -0,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,01
Hệ số beta: 0,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.745.480
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 33,73
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 15,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 11,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,2 0,0 (0,0%) -1,0-3,2
HSX44.237,2 +44.198,7 (114.801,8%) 2,36,7
HNX0,0 -34,9 (-100,0%) 3,210,4
UPCOM0,0 -6,7 (-100,0%) 0,055,3
HSX53.084,2 +53.078,2 (878.777,8%) 3,43,2
HNX0,0 -9,5 (-100,0%) -9,0-0,6
HSX274.268,3 +274.258,2 (2.715.427,3%) 0,84,5
UPCOM12,6 +1,6 (14,5%) 1,27,7
HSX53.084,3 +53.069,7 (362.250,3%) 1,17,5

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược