TSB

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:27-28/09/2016
Giá tham chiếu 8,2
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,96(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/01/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -9,02
P/E cơ bản: -0,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,01
Hệ số beta: 0,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.745.480
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 33,73
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 15,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 11,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,0 +0,2 (4,2%) -1,0-3,2
HSX468.910,5 +468.871,0 (1.187.015,1%) 2,36,7
HNX0,0 -61,6 (-100,0%) 3,210,4
UPCOM5,5 +0,2 (3,8%) 0,055,3
HSX79.626,4 +79.614,2 (652.575,1%) 3,43,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) -9,0-0,6
HSX513.147,1 +513.129,6 (2.932.168,9%) 0,84,5
HNX0,0 -17,7 (-100,0%) 1,27,7
HSX44.236,9 +44.223,9 (340.184,1%) 1,17,5

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược