TSB

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-20/09/2018
Giá tham chiếu 11,4
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,99(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
11,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/01/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -9,02
P/E cơ bản: -0,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,01
Hệ số beta: 0,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.745.480
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 33,73
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 15,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 11,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,4 0,0 (0,0%) -1,0-3,2
HSX159.252,9 +159.209,9 (369.825,5%) 2,36,7
HNX34,9 0,0 (0,0%) 3,210,4
UPCOM0,0 -6,8 (-100,0%) 0,055,3
HSX8.847,5 +8.837,9 (92.061,0%) 3,43,2
HNX0,0 -11,4 (-100,0%) -9,0-0,6
HSX106.168,4 +106.158,1 (1.030.661,4%) 0,84,5
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,27,7
HSX8.847,5 +8.832,5 (58.883,4%) 1,17,5

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược