TSB

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-21/07/2017
Giá tham chiếu 12,2
Giá mở cửa 13,4
Giá cao nhất 13,4
Giá thấp nhất 13,4
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 9.500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,99(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
12,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/01/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -9,02
P/E cơ bản: -0,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,01
Hệ số beta: 0,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.745.480
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 33,73
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 15,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 11,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,9 -0,1 (-1,4%) -1,0-3,2
HSX97.321,5 +97.270,3 (189.981,0%) 2,36,7
HNX0,0 -31,0 (-100,0%) 3,210,4
UPCOM0,0 -8,5 (-100,0%) 0,055,3
HSX610.468,0 +610.456,7 (5.402.271,2%) 3,43,2
HNX13,4 +1,2 (9,8%) -9,0-0,6
HSX566.231,2 +566.220,9 (5.524.106,3%) 0,84,5
UPCOM0,0 -17,0 (-100,0%) 1,27,7
HSX88.473,8 +88.454,8 (465.551,5%) 1,17,5

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược