TSB

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-19/09/2017
Giá tham chiếu 13,2
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,99(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
13,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/01/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -9,02
P/E cơ bản: -0,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,01
Hệ số beta: 0,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 6.745.480
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 33,73
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 15,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 11,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) -1,0-3,2
HSX504.300,1 +504.246,9 (947.832,4%) 2,36,7
HNX34,9 -0,1 (-0,3%) 3,210,4
UPCOM7,8 +1,0 (14,7%) 0,055,3
HSX8.847,5 +8.838,1 (94.424,0%) 3,43,2
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) -9,0-0,6
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,5%) 0,84,5
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 1,27,7
HSX557.383,8 +557.367,1 (3.327.564,7%) 1,17,5

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược