TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/01/2019
Giá tham chiếu 6,2
Giá mở cửa 822.804,5
Giá cao nhất 822.804,5
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 274.268,2
Khối lượng 80
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
274.268,2
 +274.262,1 (4.459.545,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/07/2002
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 22.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,06
P/E cơ bản: 2,94
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 21,30
Hệ số beta: 1,08
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.390.948
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 102,52
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX79.626,4 +79.613,0 (596.352,2%) 2,88,8
HSX44.237,3 +44.194,3 (102.777,3%) 8,94,7
HSX8.847,7 +8.815,8 (27.635,7%) 1,68,0
HSX4,4 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX442.368,3 +442.341,6 (1.656.710,0%) 1,08,4
HSX371.589,2 +371.581,2 (4.621.656,2%) 0,712,2
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,6 +0,1 (20,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược