TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 5,1
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 796.262,5
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 530.841,7
Khối lượng 490
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
530.841,7
 +530.836,6 (10.429.009,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/07/2002
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 22.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,06
P/E cơ bản: 2,94
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 21,30
Hệ số beta: 1,08
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.390.948
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 102,52
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX10,8 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.808,8 (22.586,6%) 8,94,7
HSX10,0 0,0 (0,0%) 1,68,0
HSX123.863,1 +123.858,7 (2.821.382,5%) 2,38,5
HSX141.558,0 +141.539,0 (746.907,7%) 1,08,4
HSX274.268,3 +274.255,5 (2.142.621,0%) 0,712,2
UPCOM0,7 0,0 (0,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 -0,1 (-20,0%) 2,72,6
HNX3,1 -0,3 (-8,8%) 1,12,9
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược