TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 82,4
Giá mở cửa 44.237,7
Giá cao nhất 743.179,1
Giá thấp nhất 8.848,2
Giá đóng cửa 44.237,6
Khối lượng 180
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
44.237,6
 +44.155,2 (53.586,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,33
P/E cơ bản: 10,21
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 36,12
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.336.691
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.048,62
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX14,2 -0,3 (-2,1%) -0,8-3,7
UPCOM25,0 -4,2 (-14,4%) 4,34,0
HNX14,1 -0,1 (-0,7%) 3,94,8
HSX309.657,8 +309.640,6 (1.800.235,9%) 2,25,1
UPCOM16,0 -0,2 (-1,2%) 3,63,2
HSX212.337,7 +212.234,5 (205.653,6%) 7,410,1
HNX44,2 -0,1 (-0,2%) 3,16,6
HSX221.185,0 +221.091,0 (235.203,2%) 5,75,2
UPCOM0,0 -14,5 (-100,0%) 2,82,3
HSX8.848,0 +8.786,4 (14.263,7%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược