TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/09/2018
Giá tham chiếu 73,1
Giá mở cửa 8.848,1
Giá cao nhất 619.316,0
Giá thấp nhất 8.848,1
Giá đóng cửa 44.237,6
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
44.237,6
 +44.164,5 (60.416,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,33
P/E cơ bản: 10,21
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 36,12
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.336.691
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.048,62
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX27,2 +0,2 (0,7%) -0,8-3,7
UPCOM19,9 -2,6 (-11,6%) 4,34,0
HNX12,9 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX61.931,7 +61.918,1 (455.279,9%) 2,25,1
UPCOM13,5 -1,5 (-10,0%) 3,63,2
HSX353.895,4 +353.801,4 (376.384,4%) 7,410,1
HNX36,0 0,0 (0,0%) 3,16,6
HSX44.237,6 +44.158,6 (55.897,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX495.452,7 +495.400,7 (952.693,7%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược