TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-14/11/2018
Giá tham chiếu 78,5
Giá mở cửa 35.390,3
Giá cao nhất 44.237,6
Giá thấp nhất 8.848,2
Giá đóng cửa 17.695,5
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17.695,5
 +17.617,0 (22.442,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,33
P/E cơ bản: 10,21
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 36,12
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.336.691
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.048,62
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX35,3 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX13,0 +0,5 (4,0%) 3,94,8
HSX353.894,5 +353.884,8 (3.629.587,2%) 2,25,1
UPCOM13,6 +1,7 (14,3%) 3,63,2
HSX123.863,9 +123.781,9 (150.953,5%) 7,410,1
HNX0,0 -41,5 (-100,0%) 3,16,6
HSX17.695,5 +17.618,5 (22.881,2%) 5,75,2
UPCOM0,0 -14,5 (-100,0%) 2,82,3
HSX26.542,6 +26.492,1 (52.459,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược