TPB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-17/07/2018
Giá tham chiếu 27,0
Giá mở cửa 265.421,1
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 336.200,0
Khối lượng 1.250
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
336.200,0
 +336.173,0 (1.245.085,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/03/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,16
P/E cơ bản: 0,00
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 8,99
Hệ số beta: 0,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 148.922.223
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 0,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 462,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 346,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX35,6 +1,1 (3,2%) 2,67,0
HSX548.536,6 +548.512,4 (2.271.273,0%) 2,20,0
HSX539.689,2 +539.666,4 (2.366.957,9%) 2,59,0
HSX44.236,9 +44.222,9 (315.878,1%) 2,36,9
HSX813.957,5 +813.923,9 (2.426.002,7%) 2,10,0
HSX26.542,3 +26.520,9 (123.929,5%) 3,24,3
HNX6,8 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX7,9 +0,1 (1,3%) -2,0-3,3
HSX353.894,5 +353.884,0 (3.370.323,9%) 2,49,5
HSX398.131,5 +398.105,3 (1.519.485,8%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược