TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/07/2018
Giá tham chiếu 1,6
Giá mở cửa 106.168,3
Giá cao nhất 778.567,7
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 141.557,8
Khối lượng 550
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
141.557,8
 +141.556,2 (8.902.904,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/05/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 24.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,55
P/E cơ bản: 4,36
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,10
Hệ số beta: 1,21
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.500.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 20,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,9 0,0 (0,0%) 0,410,8
HNX0,0 -19,5 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX221.184,1 +221.171,1 (1.701.316,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX141.557,8 +141.555,5 (6.291.356,9%) 0,827,4
HNX36,4 -0,7 (-1,9%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược