TNA

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/09/2018
Giá tham chiếu 34,6
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 840.499,6
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 8.847,7
Khối lượng 30
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,7
 +8.813,1 (25.471,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/05/2005
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,84
P/E cơ bản: 3,43
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 31,00
Hệ số beta: 0,44
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 132,80
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 950,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 46,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 34,88 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.838,5 (98.205,0%) 3,95,2
HSX8.848,1 +8.771,1 (11.391,1%) 1,99,7
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX28,4 -0,1 (-0,4%) 6,83,1
HNX0,0 -105,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,3 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM11,3 -0,7 (-5,8%) -1,4-11,3
HSX159.252,8 +159.222,2 (520.334,0%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX17,0 -1,5 (-8,1%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược